POWERTURF

FENIX Balanced Summer 40% MU

FENIX Balanced Summer 40% MU

19-08-19+2MgO

Nawóz mineralny   zawierający 40% Azotu w formie MU, zapewnia 2-3 miesięczne  kontrolowane uwalnianie N.

3,6 % N-NH4 Azot amonowy
7,8 % N-NH2 Azot amidowy

7,6 % Metylenomocznik MU

8 % P2O5 Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie (= 3,5 % P Fosfor)

7 % P2O5 Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie (= 3 % P Fosfor)

19 % K2O Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (= 15,7 % K Potas)

2 % MgO Tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (= 1,2 % Mg Magnez)

 

Idealny  w okresie letnim

Granulacja 2-3mm

Termin stosowania: czerwiec -sierpień